Hohohi.net
Nội dung đang cập nhật
Cuộc sống không tặng cho ta thứ gì cả. Những gì cuộc sống đem lại cho ta đều đã được ghi giá một các kín đáo.

- Ẩn danh -