Hohohi.net
Nội dung đang cập nhật
Người dễ cười cũng là người dễ khóc. Còn lúc tan nát nhất họ sẽ im lặng.

- Ẩn danh -